Skauting připravuje mladé lidi na život a upevňuje jejich duševní zdraví, prokázal výzkum

Pozitivní vliv skautingu na duševní zdraví a celoživotní pohodu potvrdil britský výzkum mezi dospělými lidmi, kteří v mládí navštěvovali skautský oddíl.

Toto hnutí nabízí mladým členům vyžití v přírodě a aktivity s kamarády, učí je nést zodpovědnost za vlastní činy i za mladší svěřence, a skauti pak odchází do světa vybaveni dovednostmi potřebnými pro každodenní život. I v pozdějším věku mohou bývalí členové čerpat z nabitých zkušeností, snadněji navazují přátelství a více se zajímají o okolní dění i o možnost pomoci ostatním. Kromě toho lépe zvládají nelehké životní situace.

Vědci z univerzit v Glasgow a Edinburghu zkoumali, jestli dětství strávené ve skautu ovlivňuje duševní zdraví v dospělosti a jestli má souvislost se sociálním původem. Výsledky ukazují, že děti s nižším sociálním statusem navštěvující oddíl nevykazovaly známky zhoršeného duševního zdraví. Studie se zúčastnilo skoro deset tisíc lidí narozených ve stejném týdnu roku 1958, se kterými byly provedeny rozhovory o jejich duševním zdraví v roce 2008. Ke studii se využily všechny informace o jejich dětství až po současnost.

Podle profesora Richarda Mitchella z Centra pro výzkum prostředí, společnosti a zdraví na univerzitě v Glasgow se žádný jiný typ dobrovolnické činnosti neukázal pro člověka tak přínosný: ,,Výsledky, které jsme získali, ukazují, že tyto přínosy se týkají speciálně skautingu. Nenalezli jsme stejný preventivní efekt u jiných organizací. Domníváme se, že důvodem je strukturovaná povaha aktivit, které skauti dělají. Tedy když ve skautu přemýšlíte, co se bude týden co týden dít, čelíte novým výzvám. Učíte se, jak tyto výzvy překonávat za pomoci svých kamarádů a získáváte nové dovednosti. Zvyknete si překonávat neočekávané situace, a my věříme, že právě to je základem přínosu skautingu.“

Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta, potvrzuje dobrou zkušenost dětí i rodičů s tímto již více jak sto let starým hnutím, což dokazuje zejména zvýšený zájem o členství ve skautských oddílech: ,,Rodiče, kteří sami prošli skautskou výchovou, vědí, že skauting je pro děti nejen výborná zábava, ale především skvělá průprava pro život.“

Zdroj:
protext.cz, nhs.uk
Diskuse k článku (bez komentáře)