Vědci v Česku vytvořili internetový portál pro předpovídání vzniku nemocí

Tým vědců v Česku vytvořil webový portál, na kterém mohou lékaři po zadání ukazatelů genetických poruch předpovídat, jak se tyto změny projeví na zdraví pacientů.

Lidé mají geny stejné z 99,9 procenta. Zbývajících 0,1 procenta rozdílů je zodpovědných nejen za odlišný vzhled, chování a charakter, ale také předurčují zdraví každého jednotlivce. Tým vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty informačních technologií VUT pod vedením prof. Jiřího Damborského vytvořil webový portál, na kterém mohou lékaři po zadání ukazatelů genetických poruch předpovídat, jak se tyto změny projeví na zdraví pacientů. „Již nyní máme na této nové webové aplikaci více než 15 tisíc přístupů z Evropy, Ameriky i Asie,“ informoval Damborský.

PredictSNP

Jak to celé funguje? Nejprve praktický lékař zhodnotí stav pacienta, a pokud si myslí, že by ho mohlo ohrožovat některé genetické onemocnění, pošle ho ke specialistovi z oboru genetiky. Ten mu odebere tkáň sliny či krev a v laboratořích se provede analýza. Výsledky mohou ukázat genetické poruchy, údaje se pak napíší na portál, který ukáže, jak mohou tyto poruchy zdravotní stav daného člověka. Na základě získaných výsledků je pak možné navrhovat diagnostiku, prognózu a léčbu ušitou na míru pro každého individuálního pacienta.

Portál vyvíjel tým tři roky a je volně dostupný na internetu. „Obdobných portálů funguje ve světě více. Ten náš je ale postavený na velmi důkladné matematické analýze. Výsledky jsou tak velice spolehlivé a komplexnější než u jiných systémů,“ uvedl Damborský.

Projekt PredictSNP je zatím ve zkušebním provozu a oficiálně bude odborné veřejnosti představen na mezinárodní konferenci v Mayo Clinic. FNUSA-ICRC vysvětluje, co přesně znamená zkratka SNP: „Zkratka SNP znamená single nucleotide polymorphism (jednonukleotidový polymorfismus). Jde o odchylky individuálních nukleotidů v sekvenci DNA. Takové mutace se odehrávají velmi pomalu.“