Jesenická nemocnice má nový skiagrafický přístroj

Radiodiagnostické oddělení Jesenické nemocnice uvedlo nově do provozu skiagrafický přístroj v hodnotě téměř 2 milionů. Poslouží ke klasickému snímkování kostí, plic i břišní dutiny.

Nový přístroj už byl potřeba, ten starý sloužil již 15 let. V posledním roce docházelo k únavě jeho mechanických částí. Výměna vybavení signalizuje počátek digitalizace radiodiagnostického pracoviště.

„Kvalita diagnostického zobrazení na novém přístroji je velmi dobrá. Obsluha rentgenu se nijak zásadně neliší, radiologičtí asistenti oceňují při snímkování na vertigrafu modul auto-tracking, umožňující automatickou synchronizaci polohy rentgenky a detektoru,“ říká primářka radiologického oddělení Jana Vašíčková.

Během posledních několika měsíců investovala Jesenická nemocnice několik milionů korun k nákupu přístrojového vybavení, Jedná se například o laparoskopickou věž, kolposkop, ultrazvuk či kardiogram. Průběžně dochází k modernizaci samotných prostor nemocnice.

Víte, že… Radiodiagnostické oddělení Jesenické nemocnice provede ročně kolem 90 tisíc snímků u cca 17 tisíc pacientů?