Ani kapka palmového oleje do biopaliv, shodl se Evropský parlament

46 % z celkového objemu palmového oleje dováženého do zemí EU je použito k výrobě biopaliv. Díky europoslancům by se ale vše mohlo do roku 2020 změnit.

V úterý 4. dubna schválili europoslanci téměř jednohlasně návrh zprávy redukující obsah rostlinných tuků v biopalivech. Evropský parlament tím vyzval Evropskou komisi, aby do roku 2020 zamezila přidávání rostlinných tuků do paliv, a navíc aby zavedla jednotný certifikační systém ekologicky udržitelné produkce palmového oleje.

Návrh zprávy přednesla česká europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná a vypracovala jej spolu s výborem pro životní prostředí. Pro návrh hlasovalo 640 poslanců, proti 18 a 28 se zdrželo hlasování.

„Jedná se o první usnesení Parlamentu na toto téma a je na Komisi, jak na to zareaguje. Nemůžeme však ignorovat problém odlesňování, jež ohrožuje Dohodu o  globální změně klimatu COP21 a Cíle udržitelného rozvoje OSN,“ komentovala Konečná.

„Zpráva sama o sobě je skvělá a bezchybná. Báli jsme se přílepků, ale prošla víceméně v původním znění. Její největší nevýhoda je, že je nezávazná, je to spíš doporučení formou všeobecné deklarace. Konkrétní kroky budou záviset na Evropské komisi,“ vysvětlil Deníku Referendum tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Požadavek jednotné certifikace

Ve zprávě je obsažen i požadavek na Evropskou komisi, aby zavedla minimální kritéria udržitelnosti pro palmový olej a výrobky obsahující palmový olej, které vstupují na trh EU. Zároveň je kladen i požadavek na zvýšení sledovatelnosti palmového oleje dováženého na území unie.