Voda nad zlato. Salvador se postavil těžařským gigantům

Salvador se stal první zemí na světě, která na celém svém území zakázala těžbu kovů. Peníze musely jít stranou, protože tamní průzkumy hovoří až o 90% kontaminaci řek.

Po letech sporů a kampaní proti těžbě kovů se 29. března rozhodl salvadorský kongres zakázat veškerou těžbu kovů, a to hlubinou i povrchovou. K jednomyslnému hlasování proti přispěl i spor mezi Salvadorem a kanadsko-australskou firmou OceanaGold týkající se ekologicky nebezpečné těžby zlata. „Je to historický den pro Salvador. Je to historický den pro celý svět,“ sdělila ministryně životního prostředí Lina Pohlová po hlasování v kongresu.

Guillermo Mata, představitel levicové strany FMLN a také ředitel Komise pro klimatické změny, prohlásil, že Salvador je zemí, ve které zbývají už jen pouhá 3 % lesů a 90 % povrchové i podzemní vody je kontaminováno. Některé těžařské techniky využívají například kyanidu a rtuti, které pak znečišťují ovzduší, půdu, vodu, a nabourávají tak celý ekosystém.

Zákaz zahrnuje kromě hlubinné a povrchové těžby kovů také průzkumy týkající se těžby, dále pak i zpracování rud technikami, které využívají kyanidu či rtuti. Naopak těžba soli, kamene, písku a dalších nekovových látek je povolena.

Určitě šlo o těžké rozhodnutí ve světě, kde vládnou finance. I když je Salvador velmi chudou zemí a jeho dluh tvoří 60 % HDP, tak i přesto zde peníze nezvítězily. Vyhrála zde snaha udržet čistou vodu a nepřijít o zbytky lesů.